De Swetten

Kuiperssingel 1 9201 EE Drachten

Schoolfoto van De Swetten

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Adaptief onderwijs (BAS)
  • Veilig
  • Gepersonaliseerd leren
  • Rots en Water

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Swetten heeft een stabiel aantal leerlingen. Met 270 leerlingen ervaren ouders deze middelgrote school als een kleine, warme school. Dit komt onder andere door de twee locaties die wij hebben. We hebben namelijk een kleuter dependance en een hoofdgebouw.

Het is ons gelukt om dit schooljaar alle groepen onder de 30 leerlingen te kunnen bieden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke dag is er ruimte voor schooltijd om een afspraak met een leerkracht te maken. 

Op maandagochtend zijn er mensen van het sportbedrijf Drachten en de Bibliotheek drachten aanwezig voor ook het beantwoorden van vragen. 

Op woensdagochtend heeft een Carins medewerker ruimte om vragen te beantwoorden die kunnen helpen bij de opvoeding. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven