De Swetten

Kuiperssingel 1 9201 EE Drachten

  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op een reis van ontdekking en groei!

Beste ouders/verzorgers,

Met grote vreugde en trots heet ik jullie van harte welkom op de pagina van obs de Swetten in Drachten. Deze omgeving dient als een inspirerende inleiding tot de Swetten wereld. Een educatieve leeromgeving vol mogelijkheden, uitdagingen en vooral, persoonlijke groei. Wij zijn een openbare en toegankelijke school die gericht werkt aan talent en ambitie!

De Swetten is een enthousiaste school met een fijn pedagogisch klimaat en goede opbrengsten. We hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie van onze school. Deze wordt continu bijgewerkt in.
We wensen u veel leesplezier.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.

Namens het team,

Arnold van der Velde

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Adaptief onderwijs (BAS)
  • Duidelijk, veilig en plezier
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Kansen voor iedereen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij gaan uit van de gedachte dat ieder kind zijn eigen talent heeft. Op de Swetten stimuleren we leerlingen om dat talent ook daadwerkelijk te gebruiken, zodat zij het maximale uit zichzelf leren halen. Iedere dag volgen onze leerkrachten, vanuit hun ervaring en deskundigheid, de leerlingen op de voet. In de methodes die in de groepen gehanteerd worden, zit na ieder blok of thema een toets. Deze toetst of de kinderen de geleerde stof hebben opgepakt. Scoort het kind hierop onvoldoende, dan kan de leerkracht de stof nog eens herhalen of met het kind apart extra oefenen. Op de Swetten hebben we de zorg voor onze leerlingen goed geregeld. Dat geldt voor de kinderen die extra aandacht nodig hebben, evenals voor degenen die bovengemiddeld presteren, maar zeker ook voor de grote middengroep die zich volgens de gangbare normen ontwikkelt.

Leerlingvolgsysteem (IEP)
Naast de observaties van de leerkracht en de methodegebonden toetsen gebruiken wij het IEP (Inzicht in Eigen Profiel) leerlingvolgsysteem, een onafhankelijk toetsingssysteem. De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin we leerlingen uiteraard volgen op taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Maar waarin we ook meetinstrumenten aanbieden voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken. Iedere leerling leert op zijn eigen tempo. Daarom kan je als leerkracht zelf bepalen wanneer je een toets klaarzet voor een leerling
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke dag is er ruimte voor- of na schooltijd om een afspraak met een leerkracht te maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven