De Swetten

Kuiperssingel 1 9201 EE Drachten

  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in februari 2023 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. Onze school scoort bovengemiddeld met een rapportcijfer 8.0. Uit het onderzoek blijkt dat de school hoog scoort op het de lessen op school. De omgang met de meester en juf, de wijze waarop de lesstof wordt uitgelegd scoren hoog! De leerlingen gaven aan dat ze op onze school veel leren!
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven