John F. Kennedyschool

Bosstraat 1 3317 KM Dordrecht

  • Onze locatie in Crabbehof, voorzien van een prachtige speelstraat met diverse speel- en sportmogelijkheden.
  • Onze locatie in Sterrenburg is rustig gelegen. Ook het Nova-Tienercollege is in onze school gehuisvest.
  • Op ons speelplein locatie Crabbehof gebruiken de kinderen de schommel met veel plezier.
  • Van elke verjaardag maken we een feestje!

In het kort

Toelichting van de school

De John F. Kennedyschool is een openbare basisschool met een open en transparant karakter, gevestigd op twee locaties in Dordrecht:
- Locatie Crabbehof: Bosstraat 1
- Locatie Sterrenburg: Eddingtonweg 3

Kenmerk van onze school is het veilige en plezierige leerklimaat.
Een klimaat waar kinderen zich vertrouwd voelen en waarin ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen.

Bewegen vinden we op de John F. Kennedyschool erg belangrijk: we hebben een groot aanbod sport stimulerende activiteiten. Op onze locatie Crabbehof hebben we zelfs een speciale speelstraat: een multifunctioneel sportspeelplein, waar kinderen talloze sporten en oefeningen kunnen doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleurrijk onderwijs
  • veilig klimaat
  • heldere regels
  • talent ontwikkeling
  • bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De cijfers laten een daling van het aantal leerlingen zien.
Dit komt omdat het totaal aantal leerlingen in de wijk aan het afnemen is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De John F. Kennedyschool biedt op al haar locaties een totaalpakket aan onderwijs- en opvangmogelijkheden. Naast basisonderwijs bieden wij voor- en naschoolse opvang. Desgewenst houden wij uw kind dus de gehele dag onder onze hoede.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven