John F. Kennedyschool

Bosstraat 1 3317 KM Dordrecht

  • Onze locatie in Crabbehof, voorzien van een prachtige speelstraat met diverse speel- en sportmogelijkheden.
  • Onze locatie in Sterrenburg is rustig gelegen. Ook het Nova-Tienercollege is in onze school gehuisvest.
  • Op ons speelplein locatie Crabbehof gebruiken de kinderen de schommel met veel plezier.
  • Van elke verjaardag maken we een feestje!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Dit leerling tevredenheid onderzoek is afgenomen in mei 2013 door de School & Innovatiegroep uit Zwolle.

Het doel van het onderzoek is het meten van de leerling tevredenheid ten aanzien van een aantal aspecten welke te maken hebben met het functioneren van de groep en de leerkracht. De hoofdstukindeling van het rapport is als volgt:
• In het eerste hoofdstuk treft u de rapportverantwoording aan. Hierin leest u onder welke condities het onderzoek is uitgevoerd.
• In hoofdstuk twee worden kengetallen gepresenteerd. Deze kengetallen laten in het kort zien hoe de leerlingen de school ervaren.
• De drie pijlers waarop het onderzoek rust zijn de vakken, de leerkracht en de leerling. De vakken komen in hoofdstuk drie aan de orde, hoofdstuk vier gaat over de leerkracht(en) en hoofdstuk vijf over de leerling.
• Hoofdstuk zes gaat over de school en het onderwerp van hoofdstuk zeven is veiligheid in en rondom de school.• In hoofdstuk acht treft u de samenvatting aan.• Tot slot treft u in hoofdstuk negen enkele algemene aanbevelingen aan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven