John F. Kennedyschool

Bosstraat 1 & Eddingtonweg 3 3317 KM Dordrecht

  • Onze locatie in Crabbehof, voorzien van een prachtige speelstraat met diverse speel- en sportmogelijkheden.
  • Onze locatie in Sterrenburg is rustig gelegen aan de Oudendijk.
  • Op ons speelplein locatie Crabbehof gebruiken de kinderen de schommel met veel plezier.
  • Van elke verjaardag maken we een feestje!

Het team

Toelichting van de school

Wij werken met verschillende vakdocenten. Zo hebben wij een vaste gym-leerkracht in dienst die alle gymlessen verzorgd. Zij kent de kinderen goed en is onderdeel van het team. Alle leerlingen krijgen twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs in de gymzaal. 

Naast de twee gymlessen in de week, krijgen onze leerlingen elke dag een half uur sport en spel begeleiding van sportcoaches. Zij organiseren spellen en (sport) activiteiten op het schoolplein. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen Nestas-scholengroep hebben we een aantal flexibele en vaste invallers, die worden ingezet om zieke leerkrachten te vervangen.
Helaas zijn er regelmatig geen invallers beschikbaar, ook in Dordrecht hebben we last van het leerkrachtentekort.

Indien we geen invaller hebben dan proberen we de vervanging als volgt te regelen:
- ambulante leerkracht (IB-er) voor de groep
- leerkrachten komen extra werken.
- de onderwijsassistent neemt voor een dag de groep.
- de groep verdelen we over de andere groepen in de school.

Mochten bovenstaande maatregelen niet lukken, dan zal de groep naar huis worden gestuurd. We zorgen dan altijd voor een pakket met werk.
Leerlingen waarvan het de ouders echt niet lukt om ze op te vangen zijn uiteraard welkom op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8 zijn op de locatie Bosstraat meestal enkelvoudige groepen. Op de locatie Eddingtonweg hebben we combinatiegroepen. Op beide locaties zijn de groepen 1 en 2 combinatiegroepen, een groep 1/2 dus waar zowel de jongste als de oudste kleuters in zitten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook de groepen 1/2 nemen deel aan de verplichte leertijduitbreiding; extra onderwijstijd tijd voor ieder kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanwege het Dordts Leerprogramma (DLP) hebben we de onderwijstijd uitgebreid voor alle leerlingen op school en opgenomen in het reguliere onderwijsaanbod.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij ons op school hebben we een Intern Begeleider. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij de intern begeleider terecht met vragen. Zij verwijst zo nodig door naar de overige specialisten zoals orthopedagoog/kinderpsycholoog, logopediste en  jeugdarts. Ook zijn er contacten met het sociaal jeugdteam en het jeugdteam.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De studiedagen zijn bedoeld om het team breed te scholen. Komend jaar gaan wij ons scholen in de nieuwe taalmethode en gaan wij ons bezig houden met ons didactisch handelen. Zo streven we naar een goede doorlopende lijn van de kleuters tot en met groep 8. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om de overstap van de voorschool (voorheen peuterspeelzaal) naar het primair onderwijs drempelloos te laten verlopen, werken we nauw samen met de Prokino in Dordrecht. Via voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op de voorschool wordt de zogenaamde doorgaande lijn (2 tot 12 jaar) ingezet. Dit vergroot de onderwijskansen van uw kind en heeft bovendien ook praktische voordelen. Zo kunnen broertjes en zusjes bij elkaar blijven en hoeft u maar naar één adres om uw kinderen te brengen en te halen.

Daarnaast bieden wij zelf als school het programma aan van Otto de Ontdekker. Kinderen in de Otto groep kunnen al een half jaar voordat ze 4 jaar oud worden één dagdeel in de week wennen aan het basisonderwijs. 

Terug naar boven