Christelijk IKC Het Kristal

tijdelijke locatie: Eulerlaan 49 3328 KS Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal
  • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal
  • Op deze plek bouwen we een  nieuw IKC. Medio 2023 hopen we hier met alle kinderen van Het Kristal in te trekken

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het gemiddelde rapportcijfer dat in 2016 door de ouders is gegeven aan Het Kristal is 7.45.

In het najaar van 2021 nemen we de oudertevredenheidsmeting af.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven