Christelijk IKC Het Kristal

Tijdelijke locatie: Eulerlaan 49 3328 KS Dordrecht

  • Onze tijdelijke locatie, in afwachting van de nieuwbouw aan de Heimerstein.
  • Tijdens de Rijke Schooldag oefenen de kinderen tijdens spel het klokkijken.
  • Na een spelen, slapen en eten, tijd voor een wandeling buiten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van Integraal kindcentrum Het Kristal. Als ouder wilt u het beste voor uw kind(eren). Maar welke opvang of school is goed voor uw kind(eren)? Middels deze informatie willen wij u een indruk geven van het aanbod op ons kleurrijke Christelijke kindcentrum in Dordrecht. Wilt u zelf de sfeer ervaren? U bent van harte welkom!
Tot ziens op IKC Het Kristal

Lilian Pol, directeur IKC Het Kristal

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren door denken en doen
  • Rijke kennis en vaardigheden
  • Sociale houding
  • Positieve herinneringen
  • Rijke schooldag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op IKC Het Kristal laat een lichte daling zien, nu wij op onze tijdelijke locatie zitten. Wij streven naar gemiddeld 26 leerlingen per groep

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elk kind wordt nieuwsgierig geboren en wil ontdekken en leren. Op het Kristal bieden wij kinderen een oefenplaats waar zij leren en ontdekken door te denken en te doen. Dit doen wij door te stimuleren vanuit thematische aanbod waarin er voortdurend afwisseling plaatsvindt tussen theoretische kennis en praktijk ervaringen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wanneer u uw kind naar ons IKC brengt, mag u ervan uitgaan dat uw kind veilig is. Fysiek, sociaal en geestelijk. Veiligheid leggen wij vast in protocollen, maar wij vinden dat het vooral iets is wat je doet. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Foto’s waar kinderen met het gezicht opstaan, worden alleen, na toestemming van ouders, gedeeld middels Parro (ouderapp), waar u als ouder bij kunt;
– Smartwatches en mobieltjes staan uit en zijn opgeborgen;
– Op ons speelplein wordt alleen gewandeld. Wij lopen met de fiets aan de hand.

Veiligheid is iets wat je samen doet en is voelbaar voor iedereen!

Terug naar boven