Christelijk IKC Het Kristal

Tijdelijke locatie: Eulerlaan 49 3328 KS Dordrecht

  • Onze tijdelijke locatie, in afwachting van de nieuwbouw aan de Heimerstein.
  • Tijdens de Rijke Schooldag oefenen de kinderen tijdens spel het klokkijken.
  • Na een spelen, slapen en eten, tijd voor een wandeling buiten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht door ziekte afwezig is, hanteren wij het volgende stappenplan:
- De eerste schooldag worden zijn verdeeld over andere groepen;
- De tweede schooldag probeert een ambulante collega de groep over te nemen;
- De derde schooldag blijven de leerlingen een dag thuis. 

Wanneer de situatie het toelaat dat we op de eerste of derde dag een ambulante collega vrij kunnen spelen, die kan vervangen of een collega wil extra werken, zullen we daar uiteraard gebruik van maken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode 'Alles in 1'. Zoals de naam al aangeeft is dit een methode waarin de verschillende vakgebieden met elkaar geïntegreerd zijn tot 1 lesmethode. Dit is uitgewerkt in projecten. De projecten omvatten de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Ook taal, lezen, spelling, tekenen, handvaardigheid, drama, Engels, is hier allemaal in verwerkt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In groep 1 tot en met 4 bieden wij nu de Rijke Schooldag aan. Wij hebben de ambitie om dit de komende jaren uit te breiden tot en met groep 8. 
Meer informatie hierover vindt u op onze eigen website. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Kristal is een integraal kindcentrum waar kinderen van 0 -12 jaar terecht kunnen. Omdat onze pedagogisch medewerkers van de opvang onderdeel uitmaken van het team van medewerkers is er overal dezelfde visie, manier van werken en werken we aan gezamenlijke doelen. Dit bevordert de doorgaande lijn en zorgt voor een vloeiende overgang van kinderopvang, peuteropvang, onderwijs en naschoolse opvang.


Terug naar boven