Christelijk IKC Het Kristal

Heimerstein 36 3328 ME Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal
  • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal
  • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof & Respect
  • Ontdekken & Onderzoeken
  • Veiligheid
  • Groei en ontwikkeling
  • Betrokkenheid en samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op IKC Het Kristal is stabiel.
Wij streven naar gemiddeld 25 leerlingen per groep. De leerlingen zijn verdeeld over 2 locaties. 

Weergave

Leerlingen
385
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kristal is een Integraal Kindcentrum (IKC)

De hele dag leren en spelen, van 7.30 tot 18.30 uur.

Het Kristal is de laatste jaren uitgegroeid tot een centrum met een compleet aanbod voor peuters tot en met tieners in de bovenbouw. Uiteraard afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast beschikt Het Kristal over een peuteropvang op de ochtenden. De gemeenschappelijke pedagogische visie van zowel leidsters als leerkrachten biedt een prima garantie voor de doorgaande ontwikkelingslijn bij elk kind. Ook de kwaliteit en variatie in naschoolse opvang varen er wel bij. Op beide locaties kunnen de kinderen de hele dag leren en spelen, van 7.30 tot 18.30 uur mocht dat nodig zijn. Voor en na schooltijd en in de schoolvakanties zijn er gevarieerde opvang mogelijkheden. Middels de webiste van onze stichting kunt u zich aanmelden voor de peuteropvang en/of voor- en naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Veilige leeromgeving

Het Kristal hanteert een duidelijke structuur met kindgerichte regels en afspraken. Mooi samengevat in de gulden regel: ‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet’.   Onze ervaring is dat kinderen het prettig vinden als er duidelijke grenzen zijn. Het bevordert de goede sfeer en zorgt voor een veilige plek in een leerzame omgeving. Regels worden regelmatig met de kinderen besproken. Pesten en agressie gaan we tegen, ruzies moeten worden bijgelegd.  

Privacy bescherming

Sinds 25 mei 2018 zijn we verplicht te voldoen aan de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om deze reden vragen wij u toestemming te verlenen  de gegevens van uw kind te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en publicatiedoeleinden.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het Kristal wil een veilige school zijn, een plek waar kinderen, ouders en medewerkers zich ook fysiek veilig kunnen voelen. Op elke locatie zijn enkele medewerkers met een bhv-diploma. Elk jaar zijn er ontruimingsoefeningen waarbij we met z’n allen het schoolgebouw snel en geordend verlaten.  

Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media. Vanaf groep 4 wordt hier door middel van speciale lessen aandacht aan besteed.  

Aandacht voor kindermishandeling

Kindermishandeling is de laatste jaren hoog op de agenda geplaatst van de mensen die met jeugd werken. Helaas is dat nodig omdat kindermishandeling zeer regelmatig voorkomt. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren daarvan. Wij werken met de meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling.   Wij zijn als school verplicht bij bepaalde signalen dit te melden bij ‘Veilig thuis’. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing , psychische mishandeling, psychische verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook zaken als onvoldoende hygiëne, niet zorgen voor regelmatige schoolgang, systematisch kleineren van kinderen, pornografisch materiaal laten zien en onvoldoende toezicht zijn zaken die we moeten melden aan het meldpunt.   In eerste instantie zullen we advies vragen over hoe te handelen. Maar bij zeer ernstige vermoedens is er sprake van een officiële melding. Hierbij worden ouders op de hoogte gesteld.   Telefonisch is het meldpunt te bereiken onder nummer 0900-1231230 voor 6 cent per minuut. Het betreft een landelijk nummer waarbij u doorverbonden wordt met de juiste regio. Verdere informatie:  www.nji.nl/kindermishandeling  

Ontruimingsoefeningen en noodsituaties

Regelmatig vinden er ontruimingsoefeningen plaats. In principe zijn hiervoor dagen gepland, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we besluiten om hiervan af te wijken.   Wanneer de school bij een echte noodsituatie (zoals brand) ontruimd is, blijft uw kind bij de meester of juf, zelfs wanneer u al bent gearriveerd. We moeten er namelijk zeker van zijn dat we álle kinderen verzameld hebben. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Terug naar boven