De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

  • Peuteropvang - Basisschool
Dè school met extra aandacht voor Kunst & Cultuur!
  • De school waar je mag zijn, wie je bent!
  • Naast vakken als lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en techniek.
  • Op De Horizon hebben we oog voor ieder kind!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden onder ouders.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven