De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

Schoolfoto van De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

OOG VOOR UW KIND

Op De Horizon hebben we oog voor elk kind. We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten spelenderwijs en op hun eigen tempo. Ze ervaren een plezierige schooltijd waarin ze gevormd en begeleid worden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Sommige kinderen moeten hierbij meer uitgedaagd worden, andere kinderen hebben een steuntje in de rug nodig. In ons Leerlab is daar ruimte voor!

KUNST & CULTUUR

We bieden onderwijs aan dat verder reikt dan de geijkte vakken lezen, rekenen, spelling en taal. Door ruimte te creëren voor expressie, beweging en cultuuronderwijs dagen we kinderen uit om hun horizon te verbreden. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Een mooi voorbeeld zijn de Kunstweken, waarin we drie keer per jaar een hele week de middagen werken aan kunstzinnige vorming en creatieve lessen. Dit gebeurt in groepen waarin leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar zitten.  

CHRISTELIJKE IDENTITEIT

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur nog steeds een belangrijke rol spelen. We hechten waarde aan respect, rechtvaardigheid, openheid en eerlijkheid. Samen creëren we een veilige omgeving waarin kinderen mogen zijn wie ze zijn. De cultuur maakt het verschil!

Wilt u weten wat wij voor uw kind kunnen betekenen? In de schoolgids vertellen wij u hier meer over. Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek via 078-8905550 of horizon@h3o.nl.  

Voel je welkom,  

Kitty Smittenaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Professionele cultuur
  • Aandacht voor cultuuronderwijs
  • Iedereen-telt-mee-cultuur
  • Oog voor uw kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen zullen via SchouderCom en onze nieuwsbrief (Blik op De Horizon) worden bekendgemaakt aan de ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor De Horizon staat geborgenheid hoog in het vaandel. De dagelijkse omgang met elkaar zorgt voor veiligheid voor leerlingen, ouders en collega's.

Terug naar boven