De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

Schoolfoto van De Horizon

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets kwamen grotendeels overeen met de adviezen die gegeven zijn. Bij afwijkende resultaten zijn er gesprekken geweest met de ouders.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op De Horizon beperken wij ons tot een diepteanalyse aan het einde van elk schooljaar. Tussentijdse resultaten worden besproken met leerkracht en intern begeleider, zodat het groepsoverzicht via ParnasSys op de groepskaarten aangepast kan worden. Groepen leerlingen worden op deze manier gevolgd door de gehele basisschooltijd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In groep 7 wordt aan het eind een voorlopig advies met de ouders gedeeld. Met name leerlingen die waarschijnlijk voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs in aanmerking komen worden besproken. Het voorlopig advies is gebaseerd op de LVS-resultaten, aangevuld met de Entreetoets.

Het advies wordt samengesteld door de leerkracht groep 8, de leerkracht van het jaar ervoor (meestal de groep 7 leerkracht), de intern begeleidster en de directeur.

In maart moeten de leerlingen worden aangemeld op de school voor Voortgezet Onderwijs.

Wanneer het definitieve schooladvies gegeven is (meestal in februari), volgt in april een eindtoets. M.i.v. het schooljaar 2020-2021 is dit de digitale versie van de Centrale Eindtoets van Cito. Mocht deze een hoger advies geven dan het schooladvies, dan kan de school het eerder gegeven advies herzien en naar boven bijstellen. Naar beneden bijstellen is niet toegestaan.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven