De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

Schoolfoto van De Horizon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht wordt eerst een vervanger gezocht uit de vervangingspool.

Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op teamleden die parttime werken.

Mocht het dan nog niet lukken dan wordt er naar de mogelijkheden van de directeur of de intern begeleider gekeken.

Pas als laatste wordt er gekozen voor het opsplitsen of het naar huis sturen van een groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft op dit moment de volgende (combinatie)groepen:

  • groep 1/2 (2 parallelle combinatiegroepen)
  • groep 3  
  • groep 3/4
  • groep 4
  • groep 5
  • groep 6 
  • groep 7 (verdeeld over 2 groepen)
  • groep 8 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Schatkist. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Standaard worden er in de klassen op 3 niveaus les gegeven. Kinderen die uitvallen worden begeleid door een IB-er of RT-er. Kinderen die meer uitdaging aan kunnen gaan voor een bepaalde periode naar de Flexklas olv gediplomeerde hoogbegaafdheidsspecialist.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven