WereldKidz Kameleon

Van der Leelaan 1 3941 RN Doorn

Schoolfoto van WereldKidz Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Het team van Wereldkidz Kameleon telt ruim 20 leerkrachten. Daarnaast is er onderwijsondersteunend personeel, intern begeleider en een managementassistent actief. De school wordt aangestuurd door het managementteam bestaande uit een schoolleider en een directeur. Kenmerkend voor het team is passie voor het onderwijs, betrokkenheid bij de leerling en leergierigheid. Naast teamscholingen worden er regelmatig opleidingen en cursussen gevolgd passend in de schoolontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Sinds augustus 2018 werken we met een intern en flexibel onderwijsmodel met leerkrachten, lerarenondersteuner(s) en onderwijsassistent(en). Ieder heeft zijn eigen rol om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Lerarenondersteuners en onderwijsassistenten werken onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten, met een kleine groep kinderen of een hele groep kinderen.Hiermee hebben we een situatie gecreëerd waardoor wordt geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt en niet aanwezig zijn van vervangers. Uitgangspunt is dat kinderen niet naar huis worden gestuurd. Alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld wanneer meerdere leerkrachten en ondersteuners ziek zijn, kan het voorkomen dat het onderwijs niet meer te realiseren is. In dat geval zal worden verkend of het kind thuis op kan worden opgevangen. Verder is het hiermee mogelijk om onder werktijd tijd te creëren voor innovatie, invoering ontwikkelde werkwijzen, voeren van gesprekken, verrichten van deel van administratie en extra handen voor ondersteuning. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de school, kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze website kunt u de samenstelling van ons team voor dit schooljaar vinden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij ons op school is de onderwijstijd gedurende het schooljaar als volgt geregeld:

Groep 1: jaarlijks  931 uur

Groep 2: jaarlijks  931 uur

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij ons op school is de onderwijstijd gedurende het schooljaar als volgt geregeld:

Groep 3 t/m 4: jaarlijks   931 uur

Groep 5 t/m 8: jaarlijks 1009 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven