WereldKidz Kameleon

Van der Leelaan 1 3941 RN Doorn

Schoolfoto van WereldKidz Kameleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek gedaan bij de kinderen in de bovenbouw, groep 6 tot en met 8. Hierin wordt de veiligheidsbeleving en welbevinden van de kinderen meegenomen.

Kinderen voelen zich veilig op Kameleon. 

Bij het onderzoek afgenomen in april 2023 geven de kinderen de school het rapportcijfer 8,3. Ze geven onder andere aan dat ze erg tevreden zijn over de leraren, over wat ze leren op school en de regels zijn duidelijk.

Gemiddeld komt de tevredenheid van de leerlingen op een 7,9.
Aandachtspunt ligt in de unit bovenbouw in de omgang met de klasgenoten. De sociale veiligheid wordt in de unit als goed ervaren. Op de site van Scholen op de kaart kunt u meer lezen over het tevredenheidsonderzoek.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven