WereldKidz Kameleon

Van der Leelaan 1 3941 RN Doorn

Schoolfoto van WereldKidz Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Wereldkidz Kameleon is een school voor openbaar onderwijs. Elke ouder kan zijn of haar kind op onze school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op onze school dagen we kinderen uit zich breed te ontwikkelen tot zelfstandige individuen die weten wat ze kunnen en willen en het beste uit zichzelf halen; die open staan voor de wereld om hen heen en hier actief deel van uitmaken; die hun creatief denken inzetten in onze wereld nu en in de toekomst; die goed zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Ieder kind is daarin uniek.

De Kameleon in beeld

Onderwijsarrangementen in beeld

Op onze school werken we vanuit zes kernwaarden.

Deze kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop we ons onderwijs inrichten.

 • Het kind centraal 
 • Veiligheid en geborgenheid
 • Waarderen van verschillen
 • Boeiend onderwijs
 • Innovatief en toekomstgericht
 • Samen verantwoordelijk


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Het kind staat centraal
 • Veiligheid
 • Waarderen van verschillen
 • Boeiend onderwijs
 • Innovatief en toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over tien groepen. Momenteel zijn dit acht reguliere groepen en twee groepen waar wij voltijds onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven