Burgerschool

Olivier van Keulenlaan 16 9101 VR Dokkum

  • Wij wisselen het gebruik van moderne leermiddelen veelvuldig af.
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden bij verlof dan meldt de betreffende leerkracht dit bij de leidinggevende. De leidinggevende zoekt samen met de betreffende leerkracht naar een passende vervanging. Daarbij kan geraadpleegd worden bij collega leerkrachten en/of in het digitale systeem www.vervanging.nl van de onderwijsorganisatie ROOBOL waar de Burgerschool onderdeel van is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Burgerschool werken wij talent gericht. Als dat vraagt om bepaalde expertise dan kan er gebruik gemaakt worden van tijdelijke leerkrachten en/of experts die onderwijst vanuit de eigen kennis vaardigheid en/of talent. Deze leerkrachten/experts worden flexibel ingezet. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

- een kunstenaar die bij bepaalde tekenlessen het onderwijs verzorgt

- een imker die biologielessen verzorgt

- een verpleegster die de ehbo-lessen verzorgt

- een timmerman die houtbewerkingslessen verzorgt

- een talentvolle kok die de kooklessen verzorgt

- etc.

Daarnaast hebben wij vakleerkrachten voor humanistisch vormingsonderwijs, godsdienst onderwijs, muziek en sport. In Dongeradeel worden buurtsportcoaches ingezet voor het bewegingsonderwijs. In het kader van de uitwerking van de IPC-projecten worden regelmatig gastdocenten uitgenodigd. In het hoogbegaafdheid onderwijs wordt gebruik gemaakt van vakdocenten voor het aanleren van een andere taal, zoals bv Chinees of Spaans. Maar ook worden aan de reguliere plus leerlingen Spaans aangeboden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw worden de volgende domeinen integraal aangeboden binnen de IPC-projecten: 

* Mens en Maatschappij 

* Natuur en Techniek 

* Aardrijkskunde en Geschiedenis

* Kunst en Muziek 

* Bewonderen en Verwonderen 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de bovenbouw worden de volgende domeinen integraal aangeboden binnen de IPC-projecten: 

* Mens en Maatschappij 

* Natuur en Techniek 

* Aardrijkskunde en Geschiedenis

* Kunst en Muziek 

* Bewonderen en Verwonderen 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dagelijks geven leraren op de Burgerschool onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Tevens bieden waar nodig ondersteuning die alle scholen moeten bieden. Deze vormt integraal onderdeel van het onderwijs en het aanbod van elke school. Naast regulier onderwijs bieden wij ook voltijd onderwijs aan hoogbegaafden vanaf groep 3 t/m groep 8.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven