Burgerschool

Olivier van Keulenlaan 16 9101 VR Dokkum

  • Denken vanuit mogelijkheden en oplossingen is een vaardigheid die je je leven lang meeneemt. Vanuit jouw talenten en een groei mindset leren
  • Bij ons leer je hoe je een gesprek voert en hoe je echt naar anderen luistert. Welke vragen stel je dan? Vanuit respect en nieuwsgierigheid
  • De wereld verandert in snel tempo. Bij ons ontwikkel je jouw eigenwijze kijk op de wereld, hoe je omgaat met verschillende culturen, geloven
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Jij leert om je eigen mening te vormen en te geven. Je leert om op jezelf te vertrouwen en om keuzes te durven maken die bij jou passen!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven