Burgerschool

Olivier van Keulenlaan 16 9101 VR Dokkum

  • Wij wisselen het gebruik van moderne leermiddelen veelvuldig af.
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school werkt sinds het schooljaar 2011- 2012 met de cito eindtoets. Het eerste jaar van deelname werd er onder de norm gepresteerd. Dit had te maken met de onbekendheid met de toets. Dat de gegevens spreken van 30 leerlingen en dat er maar 19 deelnemers aan de eindtoets waren is een fout, omdat juist alle leerlingen hebben meegedaan, ook die met individuele leerlijnen.

Hetzelfde geldt voor de toets van 2012-2013. We zaten toen net boven de norm, maar het aantal deelnemers was gelijk aan het aantal leerlingen dus 27 en die hebben ook allemaal meegedaan. De leerlingen die volgens verwachting in het vmbo kader gericht of lagere vorm van voorgezet onderwijs terecht zouden komen hebben de niveautoets gemaakt.

In 2014-2015 hebben de leerlingen goed gescoord. De eindscore lag boven het landelijk gemiddelde.

In 2015-2016 lagen de opbrengsten op het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks analyseren en monitoren we de tussen- en eindresultaten. Uit de conclusies worden actiepunten opgesteld. Deze cyclische manier van werken zorgt ervoor dat we constant bezig zijn met het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom van leerlingen heeft overeenkomstig de verwachtingen plaatsgevonden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school in mei 2013 bezocht en de school een voor zowel kwaliteit als opbrengst een voldoende gegeven en opnieuw opgenomen in het basisarrangement.

Terug naar boven