Burgerschool

Olivier van Keulenlaan 16 9101 VR Dokkum

  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool

In het kort

Toelichting van de school

Wie je ook bent, waar je voor staat of in gelooft; jij mag je laten zien op de Burgerschool! Wij verzorgen een doorgaande lijn vanaf 2 jaar tot 12 jaar en bieden naast Burgerbreed onderwijs ook voltijd hoogbegaafdheid onderwijs aan. Naast rekenen en taal hebben wij ook een aanbod om jouw talent te laten zien. Denk daarbij aan presenteren, samenwerken, zingen, ondernemerschap, toneelspelen, onderzoeken, dans, creativiteit, programmeren en sporten. Dat doen wij onder andere met onze IPC-projecten over bijvoorbeeld je gezondheid, de wereld om jou heen en de toekomst. Deze projecten geven jou de kans je eigen doelen te stellen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan. Daarom zijn wij een Vreedzame School met oog voor normen en waarden. Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk onderwijs in de vorm van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Hier kunnen jij en je ouders zelf voor kiezen. Bovenal zijn we een (goede) school voor iedereen, ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft; bij ons mag jij je laten zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal vaardig
  • Lef
  • Wereldwijs
  • Vindingrijk
  • Talentgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen per 1 oktober 2021 was 247. De Burgerschool beschikt over negen Burgerbrede (reguliere) groepen en drie voltijd hoogbegaafdheid groepen. Het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs wordt aangeboden vanaf groep 3 t/m 8. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U kunt gebruik maken van voorschoolse opvang. Op de schoolsite staan afspraken over aanmelding.

Voor de schooltijden hanteren we het vijfgelijke dagen model, de leerlingen gaan elke dag van half 9 tot twee uur naar school. Alle leerlingen blijven op school eten!  De leerlingen van groep 1 gaan vier dagen naar school, zij zijn op woensdag vrij.

Voor de opvang na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van buitenschoolse opvang op loopafstand van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven