Burgerschool

Olivier van Keulenlaan 16 9101 VR Dokkum

  • Wij wisselen het gebruik van moderne leermiddelen veelvuldig af.
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool
  • Schoolfoto van Burgerschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Burgerschool willen we het beste uit uw kind halen. Ieder met hun eigen talent. We bieden regulier onderwijs aan en hebben sinds 2011 twee voltijdhoogbegaafdheidsgroepen (vanaf groep 3 tot en met 8). We dagen onze leerlingen en onszelf uit door samen te werken, samen te leren en samen te spelen. We zijn een Gezonde School en Vreedzame School © en hebben aandacht voor elkaar met oog voor waarden en normen. We maken op een verantwoorde manier gebruik van moderne leermiddelen, zoals de iPad. We wisselen het gebruik van moderne leermiddelen veelvuldig af om gericht motorische vaardigheden te trainen en te onderhouden. Leren doen we in samenhang met onze wereld – deep learning – volgens een moderne en thematische aanpak met aandacht voor 21e- eeuwse vaardigheden. Daarmee besteden we onder andere aan- dacht aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur- kunde en filosofie. Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk onderwijs in de vorm van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Hier kunnen de ouders en kinderen zelf voor kiezen.Bovenal zijn we een (goede) school voor iedereen, ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft. Bij ons mag je worden wie je bent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentgericht onderwijs
  • Vreedzame school
  • Deep Learning
  • Aandacht voor verschil
  • Modern onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 was 194. De Burgerschool beschikt over 8 reguliere groepen en twee voltijd hoogbegaafdheid groepen. Het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs wordt aangeboden vanaf groep 3 t/m 8. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U kunt gebruik maken van voorschoolse opvang. Op de schoolsite staan afspraken over aanmelding.

Voor de schooltijden hanteren we het vijfgelijke dagen model, de leerlingen gaan elke dag van half 9 tot twee uur naar school. Alle leerlingen blijven op school eten!  De leerlingen van groep 1 gaan vier dagen naar school, zij zijn op vrijdag vrij.

Voor de opvang na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van buitenschoolse opvang op loopafstand van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven