CBS De Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van CBS De Haven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Haven!

CBS De Haven is een school waar een fijne sfeer is tussen kinderen, ouders en leerkrachten.  Er zijn ongeveer 250 kinderen, verdeeld over 11 heterogene groepen.  We gaan uit van de kwaliteiten van kinderen en stimuleren hen in een kansrijke omgeving om actief betrokken te worden bij hun eigen leren. Eigenaarschap van het eigen leren is hierbij erg belangrijk. Waarom leer je iets? Als je dat weet, geeft dat heel veel energie. En energie zorgt ervoor dat je elke dag groeit. Bij ons op De Haven gaat leren over het werken aan heldere doelen en over weten wat je aan de kennis hebt. Zo ontwikkel je bij ons niet alleen een sterke basiskennis, maar voel je je ook verantwoordelijk voor je eigen leren.

En natuurlijk gaat het ook over vaardigheden. Onze wereld wordt steeds meer een grote stad waarin technologie een belangrijke rol speelt. Dus moet je Engels kunnen spreken en mediawijs zijn. Eigenaar zijn betekent ook eigen doelen kunnen stellen en je eigen leerproces kunnen aansturen. Wat wil je precies bereiken? En wat heb je nodig om je doel te bereiken? Hoe gaaf is het als je dat zelf kan. Bij ons op De Haven word je daar elke dag beter in.  

Leren doe je hier op veel verschillende manieren. Iedereen leert op zijn eigen wijze. Soms leer je makkelijker door iets te doen of te ervaren. Dat betekent dat wij naast een sterke aanpak altijd flexibel blijven. Wat dacht je van leren door te spelen of te bewegen? Dat is heel goed voor je hersenontwikkeling en daar stoppen we dus zeker niet mee na de onderbouw. Je wordt er ook creatief van en dat betekent dat je je kennis en vaardigheden op veel verschillende manieren kunt benutten. Elke dag word je hier beter in je eigen leren. Maar dat betekent niet dat je er alleen voor staat. Sterker nog, het kind, ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de school en voor de ontwikkeling. Dat betekent dat je altijd het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat je samen leert met iedereen om je heen.

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen en te genieten van het onderwijs dat we samen met ouders en kinderen maken. Hiervoor kunt u binnenlopen of bellen naar 0314 - 364 709 of mailen naar: m.liebrand@gelderveste.nl. Met vriendelijke groet, Marcia Liebrand, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Flexibiliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Doelgerichtheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op CBS de Haven werken we met een continurooster. De leerlingen gaan maandag tot en met vrijdag naar school van 8:30 uur tot 14:15 uur. 

In het gebouw is er de mogelijkheid voor voorschoolse en buitenschoolse opvang via Avonturijn. Ook is er in het schoolgebouw een kinderopvanglocatie van Avonturijn. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven