CBS De Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van CBS De Haven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ouders worden eens in de 2 jaar uitgenodigd een tevredenheidsenquête in te vullen. Kinderen vanaf groep 6 vullen jaarlijks een vragenlijst. De gegevens van de tevredenheid enquête worden gepubliceerd.   
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hadden graag gezien dat nog meer ouders de enquete zouden hebben ingevuld maar zijn blij met het resultaat. Ouders geven onze school een 7.2.  Een enkele ouder is niet tevreden, dat zien we ook. Hopelijk melden deze ouders zich zodat we dit kunnen omkeren. We gaan namelijk voor ieder kind in onze school. 

Er waren geen "fatal flaws"  zoals dat zo mooi heet. Mooi resultaat en wij gaan ervoor om dit nog meer te verbeteren de komende jaren. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven