CBS De Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van CBS De Haven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ouders worden eens in de 2 jaar uitgenodigd een tevredenheidsenquête in te vullen. Kinderen vanaf groep 6 vullen jaarlijks een vragenlijst over de leerlingtevredenheid in. De gegevens van zowel de leerling- als oudertevredenheid wordt in de MR en met het team besproken en vervolgens worden de gegevens op Scholen op de kaart gepubliceerd.   

Er wordt in het team altijd gekeken waar we op school- en/of op groepsniveau op moeten inzetten en wat heel goed gaat. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hadden graag gezien dat nog meer ouders de enquete zouden hebben ingevuld maar zijn blij met het resultaat. Ouders geven onze school een 7.3.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven