't Prisma

Willy Brandtplein 4 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma

In het kort

Toelichting van de school

Zes jaar geleden zijn wij gestart met een nieuwe onderwijssysteem . Een concept waarin de voorbereiding op het leven en werken in de 21e eeuw centraal staan. Kern van de aanpak is dat we werken aan de doelen van het basisonderwijs, maar dat de weg om de doelen te bereiken voor kinderen verschillend mag zijn. Zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap zorgen ervoor dat het kind bewust gemaakt wordt van zijn eigen kunnen. De leerkracht begeleidt dit proces. In het onderwijs op ’t Prisma werken we aan jouw talent en vaardigheden. De school is een lerende organisatie, waarbij we nauw samenwerken met ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Ontdek
  • Beweeg
  • Groei met plezier
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Prisma is een school met een totaalconcept voor kinderen van 0-14 jaar. Er komen kinderen vanuit de hele regio naar onze school. Dit heeft te maken met ons onderwijssysteem. Omdat we twee locaties in Doetinchem hebben, kunnen we al onze kinderen een fijne plek bieden. De cijfers die getoond worden gaan uit van de 1 oktober telling. Het hele jaar door verwelkomen we kinderen in alle units. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school heeft een ARBO werkgroep. Deze werkgroep wordt begeleid door mensen vanauit GelderVeste. Ze organiseren ontruimingsoefeningen, Verplichte EHBO bijeenkomsten en dragen zorg voor de juiste informatie. Ieder jaar maakt de ARBO groep een plan van aanpak. Deze wordt samengesteld vanuit een meting onder de leerkrachten.

Terug naar boven