't Prisma

Willy Brandtplein 4 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingenraad is heel actief binnen onze school.Ze zijn een belangrijk klankbord en onderzoeken diverse zaken. 
Opvallend dit schooljaar is dat de kinderen aangeven het niet prettig te vinden om in 'bubbels' te moeten werken. Het mooie van ons onderwijssysteem wordt belemmerd door het moeten werken in bubbels. De vrijheid om zelf te kunnen en mogen kiezen met wie je wilt werken en waar je wilt zitten, zorgt voor een beter gevoel van welbevinden.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders worden gezien als partners binnen ons onderwijs. Zo hebben we een actieve ouderraad, klankbordgroep en er zijn diverse werkgroepen. 
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven