't Prisma

Willy Brandtplein 4 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van 't Prisma zijn de laatste jaren volgens verwachting en boven het gemiddelde. De resultaten zullen dit jaar in schoolvenster staan vermeld. Voor de vorige resultaten verwijs ik u naar de bijlage uitstroom gegevens eindresultaten. De eindtoets wordt functioneel gebruikt als meting; heeft het kind zijn doel gehaald, hebben wij als school ons doel gehaald en heeft de unit zijn doel gehaald. Er worden diverse analyses gemaakt. Die worden vervolgens weer aan het hele team gepresenteerd. Hierin werken we bewust samen met het hele team. We werken aan een duidelijke en doorgaande lijn, binnen school, om onze kwaliteit te optimaliseren. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling op ’t Prisma wordt een ambitie opgesteld met een passend niveau, die aansluit op het niveau van de leerling. Samen met de leerling worden doelen opgesteld om hun ambitie na te streven. Indien nodig zorgen we voor een passend aanbod en instructie. De doelen voor taal, reken en sociaal- emotionele ontwikkeling worden weergegeven in MijnRapportfolio en gedeeld met ouders en leerlingen.Door het werken met ambitieniveaus en doorgaande leerlijnen werken leerlingen iedere dag met een aanbod op hun eigen niveau. Zo bieden wij wiskunde, vreemde talen en leerstrategiee¨n. Een plusklas, maar dan de hele dag door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

't Prisma heeft twee locaties. Cijfers werden in eerdere statistieken samengevoegd. In de bijlage een tabel en analyse van de schoolverlaters van 't Prisma in het schooljaar 17-18.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek vier jaar geleden vond plaats tijdens de overgang naar vernieuwend onderwijs. In het schooljaar 17 18 hebben we pas echt kunnen laten zien hoe we werken. Het nieuwe onderzoekskader van de inspectie biedt meer mogelijkheden. De feedback van de inspectie was lovend; een enthousiast en ambitievol team, waarbij kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staat. 

Terug naar boven