't Prisma

Willy Brandtplein 4 7007 LA Doetinchem

  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma
  • Schoolfoto van 't Prisma

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling op ’t Prisma wordt een ambitie opgesteld met een passend niveau, die aansluit op het niveau van de leerling. Samen met de leerling worden doelen opgesteld om hun ambitie na te streven. Indien nodig zorgen we voor een passend aanbod en instructie. De doelen voor taal, reken en sociaal- emotionele ontwikkeling worden weergegeven in MijnRapportfolio en gedeeld met ouders en leerlingen.Door het werken met ambitieniveaus en doorgaande leerlijnen werken leerlingen iedere dag met een aanbod op hun eigen niveau. Zo bieden wij wiskunde, vreemde talen en leerstrategiee¨n. Een plusklas, maar dan de hele dag door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

't Prisma heeft twee locaties. Cijfers werden in eerdere statistieken samengevoegd. In de bijlage een tabel en analyse van de schoolverlaters van 't Prisma in het schooljaar 17-18.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek vier jaar geleden vond plaats tijdens de overgang naar vernieuwend onderwijs. In het schooljaar 17 18 hebben we pas echt kunnen laten zien hoe we werken. Het nieuwe onderzoekskader van de inspectie biedt meer mogelijkheden. De feedback van de inspectie was lovend; een enthousiast en ambitievol team, waarbij kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staat. 

Terug naar boven