Katholieke Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15 6952 GA Dieren

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen in maart 2022 in de groepen 6, 7 en 8. Uit het onderzoek is gebleken dat de leerlingen erg tevreden zijn over de uitleg, duidelijkheid en hulp van hun leerkrachten. Verder bleek uit het onderzoek ook dat de leerlingen veiligheid ervaren en er weinig aantasting van hun veiligheid plaatsvindt.

In het kader van burgerschapsvorming zijn wij naar aanleiding van de gegevens in gesprek gegaan met onze leerlingenraad. Uit dit gesprek bleek dat wij ons nog kunnen ontwikkelen op het gebied van de veiligheid binnen de kleedkamers van de gymzalen. Om deze veiligheid te vergroten, hebben wij aan de hand van de oplossingen vanuit de leerlingenraad samen met het team duidelijke regels opgesteld.


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2022hebben wij de jaarlijks  oudertevredenheid-enquête afgenomen onder al onze ouders. De respons was echter te weinig om hier betrouwbare conclusies aan te verbinden. We hebben in het schoolforum de geringe respons besproken. In het  begin van het nieuwe schooljaar zullen we de enquête opnieuw uitzetten tijdens de startgesprekken en de ouders een link sturen.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven