Katholieke Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15 6952 GA Dieren

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op Kindcentrum De Vlinder! Kom gerust langs om kennis te maken!

De Vlinder is de enige katholieke basisschool voor kinderen uit Dieren en omgeving. 

De naam van onze school geeft een mooi beeld van de manier waarop wij het ontwikkelingsproces van kinderen zien. Een klein eitje groeit uit tot een rups om zich later tot een prachtige vlinder te ontpoppen. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich met onze begeleiding zal ontwikkelen tot een prachtige vlinder!

Ons motto: Voor het geluk van ieder kind. Wij zetten ons in voor de kansen van kinderen om gelukkig te zijn en worden in de wereld van morgen.

Dieuwke de Witt

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor het geluk van ieder kind!
  • Betekenisvol leren
  • Toekomstgericht
  • Respect & samen
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlinder is een leuke en moderne wijkschool in Dieren. Op onze school zitten ruim 150 kinderen. Ons frisse én ervaren team van 20 onderwijsmedewerkers staat voor een doordachte pedagogische aanpak en zorgt samen voor een veilige en fijne omgeving op De Vlinder. Kinderen kunnen zich naar hartenlust ontwikkelen en gaan dus met plezier naar onze school!

Wij streven bij de indeling van de groepen zoveel mogelijk naar homogene groepen. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen er in de groepen 3 t/m 8 combinaties worden gemaakt. De groepen 1 en 2 zijn in principe heterogene groepen, omdat wij in de ontwikkeling van kleuters geen onderscheid willen maken. Op deze wijze bieden wij een doorgaande ontwikkelingslijn aan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven