Katholieke Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15 6952 GA Dieren

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op De Vlinder! Kon gerust langs om kennis te maken!

De Vlinder is een katholieke basisschool voor kinderen uit Dieren en omgeving. Wij zijn een school met hart voor kinderen en dat betekent dat ieder kind van harte welkom is.

De naam van onze school geeft een mooi beeld van de manier waarop wij het ontwikkelingsproces van kinderen zien. Een klein eitje groeit uit tot een rups om zich later tot een prachtige vlinder te ontpoppen. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich met onze begeleiding zal ontwikkelen tot een prachtige vlinder!

Dieuwke de Witt

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gelukkige kinderen
  • zorg op maat
  • modern onderwijs
  • betrokken team
  • sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen

Op De Vlinder zijn 9 groepen.  Van groep 0 (2/3-jarige peuters) tot aan de middelbare school , bieden we een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.  Tijdens alle ochtenden zijn de groepen relatief klein en wordt er onderwijs gegeven volgens groepsplannen op het gebied van taal en rekenen. Binnen elke groep worden er drie instructieniveaus aangeboden, wordt er rekening gehouden met verschillen en bieden wij 'onderwijs op maat'. Daarnaast bieden wij extra ondersteuning aan kinderen door studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.

Weergave

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Extra toelichting schooltijden en opvang

Een aantal dagen per jaar zijn de kleutergroepen de gehele vrijdag vrij. Op deze wijze heeft de vlinder het aantal onderwijsuren over de groepen 1 t/m 8 verdeeld. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven