Montessorischool Oudaen

Pieter de Hooghstraat 2 7412 RX Deventer

  • Schoolfoto van Montessorischool Oudaen
  • De kinderen kunnen op verschillende plekken rondom de pauzeren.
  • Op onze school werken we zowel buiten als binnen aan de verschillende vakgebieden.
  • In onze schooltuin wordt gewerkt vanuit de permacultuur. Dit levert mooie resultaten. Kinderen houden van de ontwikkelingen een logboek bij.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets 2022 - 2023 (i.v.m. publicatie oud gegevens jaar)

Lezen: 13,6 % 1F en 86,4 % 2F

Rekenen: 36,4% 1F en 63,6% 1S

Taal: 22,7% 1F en 77,3 % 2F

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zie hiervoor het hoofdstuk kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In een omgeving die passend is bij de ontwikkelingsfasen van een kind, kan het kind zelf actief zijn. Het wordt uitgedaagd tot ontdekken en het nemen van verantwoordelijkheid. Een omgeving die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt en de talenten van kinderen stimuleert.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Opvoeden tot zelfstandigheid
  • Plezier in leren
  • Veilig en vertouwd

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie waardeert onze school met een voldoende.  

Terug naar boven