Montessorischool Oudaen

Pieter de Hooghstraat 2 7412 RX Deventer

  • Schoolfoto van Montessorischool Oudaen
  • De kinderen kunnen op verschillende plekken rondom de pauzeren.
  • Op onze school werken we zowel buiten als binnen aan de verschillende vakgebieden.
  • In onze schooltuin wordt gewerkt vanuit de permacultuur. Dit levert mooie resultaten. Kinderen houden van de ontwikkelingen een logboek bij.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het najaar van 2023 is onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 een leerling enquête afgenomen. 
Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks bevragen wij ouders hoe tevreden zij zijn over het onderwijs op onze school. De uitkomsten en acties worden gedeeld met de MR en gecommuniceerd in de nieuwsbrief aan ouders. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven