Deventer Montessori School

Van Lithstraat 1 7415 LA Deventer

Schoolfoto van Deventer Montessori School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het afgelopen schooljaar hebben we de enquête Sociale veiligheid afgenomen bij de leerlingen van groep 6,7 en 8.Hierin is meegenomen de Schoolbeleving, Veilige leeromgeving en Gevoel van sociale veiligheid. De leerlingen geven aan dat ze de school als een veilige leeromgeving ervaren en hier sociale veiligheid ervaren (resp 81 en 87 percentiel). Ook de schoolbeleving scoort voldoende. De school heeft dit jaar voor het eerst met Leerling in Beeld gewerkt en kan de gegevens niet vergelijken met voorgaande jaren
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven