Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

  • De thematafel bij de hoofdingang wordt steeds aangepast aan de actualiteit (kinderboekenweek, adventstijd, pasen, etc.)
  • In ons talentenlab kunnen kinderen leren met hun handen. Houtbewerken, koken, bakken, programmeren, solderen en allerlei praktijkopdrachten.
  • Onze eigen schoolbieb is goed gevuld met leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en makkelijk-lezen-plein-boeken.
  • Binnen de houten omheining is een rustige zit- en kletsplek gecreëerd.
  • Ons schoolplein heeft allerlei speeltoestellen die uitdagen tot verschillend spe(e)lgedrag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de Leerlingenquête wordt in het team besproken, waarna verbetervoorstellen worden ingediend en uitgevoerd. Daarnaast is er met ingang van het schooljaar 2022-2023 een leerlingenraad van kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die mogen meedenken en adviseren over zaken die de kinderen aangaan.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Met de uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek gaan we concreet aan het werk. De uitslag wordt in het team besproken en waar nodig worden verbetervoorstellen gedaan en uitgevoerd. Daarnaast formeren we een klankbordgroep (door willekeurig enkele ouders uit elke groep uite te nodigen) en een groep critical friends (die zichzelf opgeven) om als schoolleiding en MR met deze ouders over het schoolbeleid en de praktische zaken te spreken. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven