Openbare Daltonschool Het Roessink

Fonteinkruid 130 7422 MZ Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen enquête 2022-2023 is afgenomen bij alle kinderen van groep 6,7 en 8 in november 2022. Wij zijn als school tevreden met de uitslag. In de analyse en bespreking met leerlingen en team nemen we de scores van onderdelen die opvallen mee, maar ook individuele scores waar zorg over is.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de enquete is besproken in het team en de medezeggenschapsraad. Naar aanleiding daarvan is er een conclusiedocument geschreven met een sterkte/zwakte analyse en welke (verbeter)acties wij als school in gang gaan zetten

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven