Openbare Daltonschool Het Roessink

Fonteinkruid 130 7422 MZ Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Openbare Daltonschool Het Roessink. 

Het Roessink zet je op voorsprong!                                                                                                                                                       

Ons uiteindelijke doel is dat onze kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en sociaal weerbare personen. Dit zijn belangrijke basisvaardigheden die je nodig hebt in het vervolgonderwijs én voor een actieve en succesvolle deelname aan de maatschappij. Vanuit deze onderwijsvisie geven wij onze leerlingen de mogelijkheid hun eigen vermogens en talenten te ontwikkelen. Het Daltononderwijs legt de nadruk op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid/vrijheid, reflectie, efficiëntie en samenwerken. Hiermee zetten we onze leerlingen op voorsprong. De effecten van ons onderwijs zijn niet alleen op de lange termijn merkbaar, maar ook al op de korte termijn. Onze kinderen leren goed te plannen, zijn daardoor in staat efficiënt met tijd om te gaan. Doordat er regelmatig onderling wordt samengewerkt, ontstaat er respect tussen leerlingen en houden ze rekening met elkaar. Onze kinderen durven keuzes te maken, dingen te vragen, te zeggen en te doen. Nu in de kleine beschermde kinderwereld, straks in onze maatschappij. De Vreedzame School is in combinatie met de lessen rots en water onze schoolbrede aanpak om de sfeer in de school positief te houden, pesten te voorkomen en kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun omgeving en de interacties die daarin plaatsvinden.                                                                    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Boeiend begaafd onderwijs
  • De vreedzame school
  • Samenwerkend leren
  • Passend opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een aantal jaren terugloop door vergrijzing in de wijk, is de school inmiddels weer licht aan het groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat de school voelt als een vertrouwde omgeving. 
Dat kan alleen als wij een veilige school zijn waar alle kinderen tot hun recht komen. Wij proberen dit te bereiken door regels te stellen waardoor er geen plek is voor pesten en discriminatie. Tijdens de lessen van de Vreedzame School leren wij kinderen zich bewust te worden van hun eigen handelen en de consequenties die dat kan hebben. Daarnaast leren wij kinderen aan hoe zij fysiek een sterke houding aan kunnen nemen. Daardoor voelen zij zich sterk en komen sterk over op anderen. 

Via bovengenoemde observatieprogramma's monitoren wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zodra wij merken dat kinderen zich niet veilig en vertrouwd voelen, ondernemen wij in overleg met ouders en interne contactpersoon (Bianca Lieftink-Veldhuizen) actie. Van ouders/verzorgers verwachten wij hetzelfde, omdat het gedrag op school en thuis een wisselwerking heeft. Wij verwachten dat ouders het melden als zij constateren dat hun kind zich niet prettig voelt op school.

Terug naar boven