Basisschool de Vlieberg

Baljuwstraat 237 1785 SH Den Helder

  • Werken, spelen en leren doen wij samen. Wij zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar iedereen welkom is.
  • Wij vieren katholieke feesten, successen maar ook verdrietige momenten met elkaar.
  • 
Wij bieden de kinderen een veelzijdig en uitdagend aanbod in een rijke leeromgeving.
  • In ons lichte schoolgebouw vind u ook KDV de Kleine Vlieberg, PSL de Wadlopers en BSO de Zeerob.
  • Alle leerkrachten zijn toegankelijk en zoeken verbinding met de kinderen, de ouders en collega's.  We staan open voor een goed gesprek.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van RKBS De Vlieberg in Den Helder. De gegevens zijn afkomstig van de overheid, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Daarnaast vindt u hier informatie over het beleid van de school (missie en visie op onderwijs). Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Meer informatie over RKBS De Vlieberg kunt u vinden in de schoolgids van de school of via onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Vieren
  • Verrijken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlieberg telt op dit moment ca. 160 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen

Wij hebben twee kleutergroepen waar instroom het hele jaar mogelijk is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt volgens het continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen iedere schooldag hun lunchpakketje op school nuttigen. De leerlingen nemen dit zelf mee naar school.

Schooltijden

De Vlieberg: maandag t/m vrijdag 8:30 – 14:00 uur. Tijdens de pauze van 30 minuten eten / drinken de leerlingen van groep 3 t/m 8 en spelen de ze buiten. De leerlingen in groep 1/2 krijgen langer de tijd om hun lunchpakketje op te eten / drinken. De leraren van groep 1/2 besteden dan aandacht aan zelfredzaamheid en gezond gedrag: hygiëne, gezond voedsel, gangbare regels tijdens het eten en drinken enz. De leerlingen van groep 1/2 spelen vervolgens buiten. Als de leerlingen buiten spelen tijdens de pauze, heeft de leraar een korte pauze en wordt de pleinwacht verzorgd door pedagogisch medewerkers van de tussenschoolse opvang van SKDH. De leerlingen nemen zelf een lunchpakketje mee naar school. Voor het koelen van de bederfelijke etenswaren kunnen kinderen eventueel een koeltasje meenemen.Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de leerlingen voor 8.30 uur in de klas zijn, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Leerlingen die te laat komen worden geregistreerd. Bij veelvuldig te laat komen volgt er een gesprek met de leraar of directie. Als hieruit geen verbetering voort komt, is de school verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Vlieberg vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen, ouders en werknemers zich veilig voelen. Wij doen er alles aan om hier voor te zorgen en dit te monitoren. 

Terug naar boven