Basisschool de Vlieberg

Baljuwstraat 237 1785 SH Den Helder

 • Werken, spelen en leren doen wij samen. Wij zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar iedereen welkom is.
 • Wij vieren katholieke feesten, successen maar ook verdrietige momenten met elkaar.
 • 
Wij bieden de kinderen een veelzijdig en uitdagend aanbod in een rijke leeromgeving.
 • In ons lichte schoolgebouw vind u ook KDV de Kleine Vlieberg, PSL de Wadlopers en BSO de Zeerob.
 • Alle leerkrachten zijn toegankelijk en zoeken verbinding met de kinderen, de ouders en collega's. We staan open voor een goed gesprek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging gezocht. De Vlieberg beschikt over een team dat wanneer nodig bereid is om voor elkaar in te vallen. Mocht dit niet lukken dan kunnen wij terugvallen op de vervangingspool van Stichting Sarkon. Dit is meestal een vervangende leerkracht. Helaas is het niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. Op zo'n moment zijn we genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Hierbij kunt u denken aan de opvang van leerlingen in andere groepen. Het kan voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd. In dat geval worden de ouders eerst op de hoogte gebracht. Leerlingen voor wie geen opvang is, zullen dan op school worden opgevangen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er zijn op school diverse faciliteiten voor zorgleerlingen. Een aantal leraren en de onderwijsassistente wordt specifiek ingezet voor de leerlingenzorg. Hierbij hanteert de school de volgende uitgangspunten:

 • De leraar verzorgt dagelijks voor- en verlengde instructie m.b.t. de basisstof aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit vindt plaats aan de instructietafel in de groep. Deze is te vinden nabij het digibord, zodat deze bij de instructie kan worden ingezet.
 • De overige zorg aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leeromgeving van de leerlingen (in de eigen groep).
 • De zorg wordt zoveel mogelijk verzorgd door de eigen leraar. Een onderwijsassistente zorgt dan voor ‘extra handen’ in de groep.
 • Leraren bespreken leerlingen met een specifieke zorgvraag met collega’s in de leerlingbespreking.
 • De onderwijsbehoeften van alle leerlingen wordt in het Didactisch Groepsoverzicht beschreven. Dit is de basis voor het groepsplan. Het groepsplan wordt gemaakt en geëvalueerd volgens de HGW-cyclus. Het groepsplan is geïntrigeerd in de les. Lesstof wordt daarom in drie niveaus aangeboden. Zodat er voor leerlingen die moeite hebben met de stof voldoende herhaling is en voor leerlingen die de stof beheersen extra verdieping wordt aangeboden.  
 • Ouders worden op de hoogte gehouden over de aanpak voor hun kind.
 • Als er een structureel zorgprogramma wordt aangeboden, dan wordt hiervoor door de groepsleraar een handelingsplan gemaakt. De ouders worden betrokken bij de samenstelling en het evalueren van het programma.
 • In bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij leerlingen met een arrangement) wordt extra zorg aangeboden in een andere ruimte in de school. In dit geval gebeurt dit door de onderwijsassistent van de school of door ambulant begeleiders van een externe organisatie. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De intern begeleider wordt dit jaar geschoold tot kwaliteitscoördinator. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Opvang is op Kindcentrum De Vlieberg goed geregeld! Basisschool de Vlieberg werkt nauw samen met Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). In ons schoolgebouw vindt u basisonderwijs, een kinderdagverblijf, een peuterspeel- en leergroep en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Dit biedt vele voordelen. We werken hierdoor onder één dak nauw samen aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tor 12 jaar. 

De kinderen zijn van kleins af aan al gewend aan de fijne sfeer bij ons op school. De kleintjes van het kinderdagverblijf en de peuters van de peuterspeel- en leergroep worden betrokken bij onze aulavieringen, thema's, voorstellingen, sportactiviteiten, vieringen enz. Ook lezen er elke week kinderen van de Vlieberg  aan de kleintjes voor. 

Terug naar boven