Basisschool de Vlieberg

Baljuwstraat 237 1785 SH Den Helder

  • Werken, spelen en leren doen wij samen. Wij zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar iedereen welkom is.
  • Wij vieren katholieke feesten, successen maar ook verdrietige momenten met elkaar.
  • 
Wij bieden de kinderen een veelzijdig en uitdagend aanbod in een rijke leeromgeving.
  • In ons lichte schoolgebouw vind u ook KDV de Kleine Vlieberg, PSL de Wadlopers en BSO de Zeerob.
  • Alle leerkrachten zijn toegankelijk en zoeken verbinding met de kinderen, de ouders en collega's.  We staan open voor een goed gesprek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De 18 leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de centrale eindtoets IEP. Sinds dit schooljaar kijkt de inspectie naar de referentieniveaus en niet meer naar een gemiddelde score. Alle referentieniveaus hebben wij behaald en wij scoren op ieder vakgebied boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast behalen wij de hoogste score in de wijk. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Vlieberg heeft al jaren een mooi uitstroomprofiel. In vergelijking met de buurtscholen en de andere scholen in Den Helder, hebben wij een mooie spreiding en een mooi percentage leerlingen dat naar HAVO/VWO gaat. Wij scoren hoog ten opzichte van de gemiddelde uitstroompercentage in de woonplaats Den Helder.

In onderstaand overzicht kunt u zien hoe onze oud-leerlingen het vergaat op het voortgezet onderwijs. Te zien is dat wij goed adviseren. Wel hebben wij uit de cijfers die wij jaarlijks van het voortgezet onderwijs krijgen, gezien dat wij soms nog te voorzichtig adviseren. Sinds 2020 adviseren wij daarom nog kansrijker.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven