Basisschool de Vlieberg

Baljuwstraat 237 1785 SH Den Helder

  • Werken, spelen en leren doen wij samen. Wij zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar iedereen welkom is.
  • Wij vieren katholieke feesten, successen maar ook verdrietige momenten met elkaar.
  • 
Wij bieden de kinderen een veelzijdig en uitdagend aanbod in een rijke leeromgeving.
  • In ons lichte schoolgebouw vind u ook KDV de Kleine Vlieberg, PSL de Wadlopers en BSO de Zeerob.
  • Alle leerkrachten zijn toegankelijk en zoeken verbinding met de kinderen, de ouders en collega's.  We staan open voor een goed gesprek.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de leerlingtevredenheid gepeild onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Zij geven de school als gemiddeld cijfer een 8,4! Wauw wat een mooi rapportcijfer! 

De uitslag van de leerlingtevredenheidspeiling wordt binnenkort met het team, de MR en de klassenvertegenwoordigers besproken. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

65 van de 116 gezinnen (56%) hebben de ouderenquête ingevuld. Hiermee is de gewenste betrouwbaarheid van 76% niet behaald. In de uitslag is te zien dat wij als rapportcijfer een 8,0 krijgen. Heel fijn om te lezen dat 97% van de kinderen met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op onze school! In juni bespreken wij de uitslag van de enquête uitgebreid binnen het team en de MR. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven