De Maten

Broekmaten 6 7683 XH Den Ham (Overijssel)

  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Kindcentrum 'Broekmaten'
  • Schoolfoto van De Maten

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen zijn zeer tevreden op onze school. Ze geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,0.  De leerlingen voelen zich veilig op school en geven aan dat er bijna nooit gepest wordt. Ze zijn erg/heel erg tevreden over wat ze op school leren. De leerlingen waarderen de kwaliteiten van de juffen/meesters, de manier waarop ze uitleggen en lesgeven. Het item 'Helpt je juf/meester je goed als het nodig is' krijgt van de leerlingen ook een hoge score. Fijn dat de leerlingen zo tevreden zijn over het daltononderwijs op 'De Maten!'
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders zijn zeer tevreden over onze school. Zij geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Wat de ouders met name erg waarderen zijn de kwaliteiten van de leerkrachten, de manier waarop ze lesgeven en dat wat het kind leert goed aansluit bij zijn/haar niveau. De kinderen voelen zich veilig op 'De Maten' en gaan met veel plezier naar school. Een rapportcijfer om trots op te zijn!

(minimaal aantal respondenten voor gewenste betrouwbaarheid zijn niet behaald)

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven