De Maten

Broekmaten 6 7683 XH Den Ham (Overijssel)

  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Kindcentrum 'Broekmaten'
  • Schoolfoto van De Maten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’. Op deze schoolpagina kunt u gegevens inzien die afkomstig zijn van DUO, de inspectie en onze school. ‘De Maten’ maakt gebruik van PO vensters, omdat ze het belangrijk vindt u op de hoogte te stellen van resultaten en de visie/missie op onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek daltononderwijs
  • Christelijke identiteit
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Samen verantwoordelijk zijn
  • Eigenaar eigen ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 'De Maten' zitten momenteel 180 leerlingen. Dit aantal wordt verdeeld over 8 groepen. Het aantal leerlingen daalt de komende jaren en dit beeld past bij de leerlingenkrimp in de regio. Gezinnen weten onze school te vinden de dat komt mede door onze keuze voor het daltononderwijs. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven