John F Kennedy-School voor Basisonderwijs

Gradaland 5 2591 HB Den Haag

  • Iedereen is onderdeel van het grote geheel en door dit grote geheel niet te verstoren wordt iedereen gerespecteerd.
  • Zolang jouw vrijheid niet de vrijheid van anderen belemmert, kunnen kinderen kiezen waar zij werken. Dus ook buiten op het schoolplein.
  • Leren gaat beter als je je op 1 ding kunt richten. Daarom wordt er bij de materialen nadruk gelegd op 1 eigenschap.
  • Het zintuiglijk materiaal ordent en structureert de zintuigen.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u op onze schoolpagina bent. Wij geven u graag informatie voor als u overweegt uw kind voor onze school aan te melden, voor ouders van onze leerlingen en over onze onderwijsvisie en organisatie. Deze schoolpagina geeft u informatie over de John F. Kennedy Montessori school. De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten.

Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school. Wij zijn telefonisch tijdens werkdagen te bereiken via 070-385 3390. Annemarie Marzolla staat u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen is wat ons verbind
  • Jij bent uniek
  • Ontplooi jouw mogelijkheden
  • Structuur geeft orde
  • Wees nieuwsgierig en ontdek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen stromen als vierjarigen in op onze school. Soms verhuizen gezinnen. Hierdoor zijn de groepen in de onder- en middenbouw groter dan de bovenbouw. Inmiddels zijn de leerjaren 1 tot en met 5 maximaal bezet. Begin 2021 zullen wij starten met een vierde kleutergroep.  Dit betekent dat wij (beperkt) ruimte hebben om leerlingen aan te nemen. Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met de administratie van de school via 070-385 3390. Wij denken graag met u mee. Op onze website https://www.kennedymontessori.nl/aanmelden-nieuwe-kinderen/ vindt u meer informatie over aanmelden op onze school.
Weergave

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8:15 uur openen wij onze deuren. Kinderen weten vaak zelf al precies waar ze mee aan de slag willen die dag. Zij verzorgen hun plantje en ruimen hun kleedje op. Zij kunnen direct aan het werk. Dit noemen wij de Montessoriaanse inloop. Tijdens deze inloop ontvangt de leerkracht iedere leerling bij de klassendeur. Om half negen sluit de deur.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven