John F Kennedy montessorischool voor basisonderwijs

Gradaland 5 2591 HB Den Haag

  • Iedereen is onderdeel van het grote geheel en door dit grote geheel niet te verstoren wordt iedereen gerespecteerd.
  • Zolang jouw vrijheid niet de vrijheid van anderen belemmert, kunnen kinderen kiezen waar zij werken. Dus ook buiten op het schoolplein.
  • Leren gaat beter als je je op 1 ding kunt richten. Daarom wordt er bij de materialen nadruk gelegd op 1 eigenschap.
  • Het zintuiglijk materiaal ordent en structureert de zintuigen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De ouder-, leerling- en personeelstevredenheidspeilingen zijn in mei 2019 afgenomen.  Drie verbeterpunten zijn opgenomen in het schoolplan 2019-2023:

  • Hygiëne in de toiletten
  • Informatievoorziening
  • Nieuwbouw

Bovenstaande punten worden via de jaarplannen verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2020 zullen de tevredenheidspeilingen herhaald worden zodat wij met elkaar de invoering van de driejaargroepen kunnen evalueren.

Leerlingen worden bij diverse zaken op school betrokken via de leerlingenraad. Leerlingen vanaf leerjaar 3 hebben de mogelijkheid om via de klassenvertegenwoordiger verbeterpunten aan te dragen. Zo hebben de leerlingen meegedacht over de de aanschaf van nieuw buitenspelmaterialen en de indeling van het schoolplein; schoolplein14 welke in de juni 2019 officieel geopend is.

In het voorjaar van 2020 wordt een nieuwe enquete afgenomen. Helaas is door schoolsluiting wegens Covid-19 door de MR besloten de enquete door te schuiven naar 2021. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2019 hebben we van onze ouders een 7,46 gekregen op het onderdeel algemene tevredenheid. In de bijlage vindt u de samenvatting van de ouder- en leerlingtevredenheidspeiling uit 2019.

Ouders zijn tevreden over:

96% ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 94%)

91% is tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen

93% is tevreden over de inzet en het enthousiasme van de leerkracht

96% is tevreden over de mate waarin de leerkracht naar ouders luistert

89% is tevreden over de sfeer in de klas

79% is tevreden over de rust en orde in de klas

79% is tevreden over de informatievoorziening over de school

70% is tevreden over de informatievoorziening over het kind

89% is tevreden over de rust en orde op school

86% is tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw

84% is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels

90% is tevreden over de huidige schooltijden

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven