John F Kennedy montessorischool voor basisonderwijs

Gradaland 5 2591 HB Den Haag

  • Iedereen is onderdeel van het grote geheel en door dit grote geheel niet te verstoren wordt iedereen gerespecteerd.
  • Zolang jouw vrijheid niet de vrijheid van anderen belemmert, kunnen kinderen kiezen waar zij werken. Dus ook buiten op het schoolplein.
  • Leren gaat beter als je je op 1 ding kunt richten. Daarom wordt er bij de materialen nadruk gelegd op 1 eigenschap.
  • Het zintuiglijk materiaal ordent en structureert de zintuigen.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u op onze schoolpagina bent. Wij geven u graag informatie voor als u overweegt uw kind voor onze school aan te melden, voor ouders van onze leerlingen en over onze onderwijsvisie en organisatie. Deze schoolpagina geeft u informatie over de John F. Kennedy Montessori school. De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten.

Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school. Wij zijn telefonisch tijdens werkdagen te bereiken via 070-385 3390. Annemarie Marzolla staat u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen is wat ons verbind
  • Jij bent uniek
  • Ontplooi jouw mogelijkheden
  • Structuur geeft orde
  • Wees nieuwsgierig en ontdek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds augustus 2022 zijn wij teruggegaan naar 8 groepen. Er zijn op de Kennedy drie onderbouwgroepen (leerjaar 1-2), drie middenbouwgroepen (leerjaar 3-4-5) en 2 bovenbouwgroepen (leerjaar 6-7-8). Gemiddeld zitten er 30 leerlingen in 1 klas. Dit betekent dat wij (beperkt) ruimte hebben om leerlingen aan te nemen. De meeste leerlingen stromen als vierjarigen in op onze school. Soms verhuizen gezinnen. Inmiddels zijn alle leerjaren maximaal bezet. Op dit moment hebben wij een leerlingplafond van 30 leerlingen per jaar. Dat betekent dat wij 30 kinderen die conform de Haagse aanmeldleeftijd rond hun derde verjaardag aangemeld kunnen worden op onze school. Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met de administratie van de school via 070-385 3390. Wij denken graag met u mee. Op onze website https://www.kennedymontessori.nl/aanmelden-nieuwe-kinderen/ vindt u meer informatie over aanmelden op onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 08:00 uur openen wij onze deuren en hebben wij de montessoriaanse inloop tot 08.15 uur. De leerkracht begroet elke leerling bij de klassendeur. De kinderen verzorgen hun plantje en ruimen hun kleedje op; daarna gaan ze zelfstandig aan het werk. Om 8:15 uur sluit de deur en start de schooldag.

Lunchtijden varieren per bouw zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van het schoolplein. 

Onderbouw (leerjaar 0-1-2) hebben lunchpauze van 11:45 tot 13:00 uur

Middenbouw (leerjaar 3-4-5) hebben lunchpauze van 11:45 tot 13:00 uur

Bovenbouw (leerjaar 6-7-8) hebben lunchpauze van 12:15 tot 13:15 uur

Tussenschoolse opvang (overblijf)

De JFK kent een ruime lunchpauze. Dit biedt uw kind de mogelijkheid om tussen de middag thuis te lunchen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn op 1 of meer dagen, dan kunt uw kind tegen betaling op school overblijven. De kosten voor het overblijven zijn in alle leerjaren €80,-- per dag voor een heel schooljaar. Twee keer per jaar ontvangt u hiervoor een factuur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sommige bijlage die u op deze pagina aantreft, zullen in de komende periode worden geactualiseerd.

Terug naar boven