Nutsschool M.M.Boldingh

Verhulstplein 21 2517 SC Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij onderzoeken jaarlijks de sociale veiligheid onder de leerlingen.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om het jaar meten wij de tevredenheid van de ouders. De uitkomst van deze vragenlijst bespreken wij met de ouders en het team. Ontwikkelpunten nemen wij mee in ons jaarplan.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven