Nutsschool M.M.Boldingh

Verhulstplein 21 2517 SC Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij onderzoeken jaarlijks de sociale veiligheid onder de leerlingen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de drie jaar meten wij de tevredenheid van de ouders. De uitkomst van deze vragenlijst bespreken wij met de ouders en het team. Ontwikkelpunten nemen wij mee in ons jaarplan.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven