Nutsschool M.M.Boldingh

Verhulstplein 21 2517 SC Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh

In het kort

Toelichting van de school

Nutsschool M.M. Boldingh is een kleine gezellige school in Den Haag. Wij geven modern degelijk onderwijs gericht op onderwijsbehoefte. Bij ons is ieder kind welkom, zolang wij de zorg kunnen bieden die binnen onze mogelijkheden ligt. We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op passend vervolgonderwijs en op actieve deelname aan de maatschappij. De uitgangspunten van de "Vreedzame school" zijn daarbij leidend.

Wij staan voor:

Bevorderen van zelfstandigheid, samenwerking, weerbaarheid, zelfredzaamheid, talentontwikkeling en kritisch denken.

Taakgericht, Hoogwaardig, Uitdagend, Interessant en Stimulerend onderwijs (THUIS).

Kernwaarden zijn "leven", "leren" en "lachen"

Gericht op de cognitieve, creatieve, sociale en motorische ontwikkeling.

Gericht op (motiverend) leren.

Gericht op maatschappelijke betrokkenheid.

Gericht op partnerschap met ouders en leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • samenwerking
 • gepersonaliseerd leren
 • vertrouwen
 • vreedzaam
 • brede vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 telt onze school 9 groepen:

 • 3 kleutergroepen 1/2.
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 7
 • groep 8

Onze groepen zijn in principe niet groter dan 30 leerlingen met als uitgangspunt 28 leerlingen bij de kleuters.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons schoolgebouw delen wij met DAK-kinderopvang. Kinderen die gebruik maken van de dagopvang van 0-4 jaar hebben voorrang bij plaatsing op onze school. Daarnaast kunnen kinderen ook gebruik maken van Zo-Unlimited aan de 2e Sweelinkstraat.

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en Sporttalent. De financiële bijdrage van de ouders hiervoor is €150,- per jaar. 

Na schooltijd gaan de kinderen zowel naar DAK als naar Zo kinderopvang.

We bieden een uitgebreid pakket aan met naschoolse activiteiten i.s.m. Onno DAK

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij praten op school over gewenst gedrag en benoemen daarom niet het woord pesten in protocollen en functionarissen.

Alle kinderen, leerkrachten en ouders zijn de bewakers van de positieve schoolcultuur. Ouders en leerlingen dragen hun steentje bij en handelen vanuit onderling respect en vertrouwen.

Terug naar boven