OBS De Voorsprong

Ruijsdaelstraat 11 2525 AA Den Haag

  • Zowel in de didactiek, als energizer, en op het schoolplein (active floor), is deze pijler i terug te zien op obs de Voorsprong
  • Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, door leren zelf doelen te stellen en hierop zelf te reflecteren.
  • Preventief aan gedrag werken door CiCo, feedback geven en ontvangen door de 4G's, Gouden driehoek (ouder, leerling, school) en Gouden weken.
  • Allemaal hetzelfde boek lezen in de klas, Voorsprong Taalplan, verdwijnen in je boek, strips, informatief of verhalen lezen.
  • Een herijkte missie en visie uit okt. 2021, die jaarlijks zichtbaarheid krijgt, door de invulling van de recent gekozen 4 Pijlers.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In 2022 hebben de leerlingen een gemiddeld cijfer van 7.9 gegeven. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om de paar jaar nemen wij bij ouders de Oudertevredenheidsvragenlijst af van "Scholen met Succes".

Na elke peiling wordt naar ouders gecommuniceerd wat hoog scoorde en wat verbetering behoeft. In de periode daarna communiceren we naar ouders (bv. via de maandelijkse Nieuwsbrief) en medezeggenschapsraad wat we hebben gedaan ter verbetering.

In 2019 was de tevredenheidsscore: 7,7

In 2022 was de tevredenheidsscore: 8,0

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven