OBS De Voorsprong

Ruijsdaelstraat 11 2525 AA Den Haag

  • Zowel in de didactiek, als energizer, en op het schoolplein (active floor), is deze pijler i terug te zien op obs de Voorsprong
  • Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, door leren zelf doelen te stellen en hierop zelf te reflecteren.
  • Preventief aan gedrag werken door CiCo, feedback geven en ontvangen door de 4G's, Gouden driehoek (ouder, leerling, school) en Gouden weken.
  • Allemaal hetzelfde boek lezen in de klas, Voorsprong Taalplan, verdwijnen in je boek, strips, informatief of verhalen lezen.
  • Een herijkte missie en visie uit okt. 2021, die jaarlijks zichtbaarheid krijgt, door de invulling van de recent gekozen 4 Pijlers.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Openbare Basisschool DE VOORSPRONG!

DE VOORSPRONG springt eruit door:

Zichtbaarheid 4 pijlers (professionele gedragscultuur, leesplezier, bewegend leren en eigenaarschap)

- Goede resultaten

Extra vakkenMediawijsheid, sport, drama, muziek, techniek, dans, boekenclub, debatteren, gelukskoffer, begeleid Sportplein (4 uur per week voor alle leerlingen):

Talentontwikkeling en masterclasses voor muziek en theater

Parallel overstijgend leren (onderwijs aan kleine groepen met bijbehorend niveau bij de kernvakken)

Voorsprong Taalplan (vanuit intrinsieke motivatie individueel, of in kleine groepjes een onderwerp uit een taal thema nader onderzoeken)

NSO- activiteiten

- Gratis overblijf en geen ouderbijdrage

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede resultaten
  • Eigenaarschap
  • Bewegend leren
  • Leesplezier
  • Professionele gedragscultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Voorsprong is een school met een populatie van verschillende culturen en nationaliteiten. De leerlingen komen veelal vanuit de wijk zelf. Echter, 20% van de leerlingen komen van buiten de wijk dagelijks speciaal naar OBS De Voorsprong voor hun onderwijs. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven