OBS De Voorsprong

Ruijsdaelstraat 11 2525 AA Den Haag

 • Zowel in de didactiek, als energizer, en op het schoolplein (active floor), is deze pijler i terug te zien op obs de Voorsprong
 • Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, door leren zelf doelen te stellen en hierop zelf te reflecteren.
 • Preventief aan gedrag werken door CiCo, feedback geven en ontvangen door de 4G's, Gouden driehoek (ouder, leerling, school) en Gouden weken.
 • Allemaal hetzelfde boek lezen in de klas, Voorsprong Taalplan, verdwijnen in je boek, strips, informatief of verhalen lezen.
 • Een herijkte missie en visie uit okt. 2021, die jaarlijks zichtbaarheid krijgt, door de invulling van de recent gekozen 4 Pijlers.

Het team

Toelichting van de school

Groep 1/2a.     Sophie/Naomi/Eva

Groep 1/2b.    Astrid/Betül/Nafia

Groep 1/2c.    Charissa/Floor/Salini/Henrike

Groep 1/2d.    Aysun/Nafia/Floor (vanaf half jan. 2024).

Groep 3a.       Evita/Natasja

Groep 3b.       Bahar/Natasja

Extra ondersteuning groep 3: Perlita/ Piraye

Groep 4a.       Aysel/Sophie R.

Groep 4b.       Annemieke/Kim/Sophie R.

Extra ondersteuning groep 4: Ferry/ Piraye/ Sophie R.

Groep 5a.       Nadja/Anne

Groep 5b.      Cees

Extra ondersteuning groep 5: N.N.B

Groep 6a.      Annieka/Arti

Groep 6b.      Claudia/Nurten/Annieka

Extra ondersteuning groep 6: Yael/Meltem

Groep 7a.      Iris/Yvo

Groep 7b.      Aya/Nurten

Extra ondersteuning groep 7: Piraye/Yvo

Groep 8a.      Pascale/Leroy

Groep 8b.      Evelien/Malita

Extra ondersteuning groep 8: Malita/Leroy/Angelique/Lyceo

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zoveel mogelijk extra inzet van intern personeel. Leerlingen worden in principe niet verdeeld. Indien er een externe invalkracht voorhanden is kan daar ook gebruikt van gemaakt worden. 

Door het toenemende lerarentekort, is het een uitdaging om vervanging te regelen. Dit betekent dan ook dat de school er niet aan kan ontkomen, door wanneer het echt niet anders kan, klassen toch naar huis te sturen met huiswerk.

De last zal in de diverse bouwen zoveel mogelijk worden verdeeld, wanneer bovenstaande maatregel geldt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het kader van extra lessen binnen het Leer Kansen Profiel, (KOEL-lessen genoemd op OBS De Voorsprong) zijn voor de volgende vakken  vakleerkrachten bij ons op school actief:

 • MUZIEK
 • DRAMA
 • SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK OVERLEVEN
 • SPORT
 • MEDIAWIJSHEID
 • TECHNIEK
 • BOEKENCLUB
 • BEWEGEND LEREN
 • DEBATTEREN/GELUKSKOFFER

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 8:30 uur tot 15:00 uur. Op woensdag gaan zij naar school van 8:30 uur tot 12:15 uur. 

De leerjaren 1-2 werken met de methodiek 'Speelplezier'. Deze methode richt zich op spelend, actief taalverwerking. Daarnaast zijn er uren voor 'KOEL' en is er ruim de tijd voor bewegen zowel op het schoolplein, als in het speellokaal onder begeleiding van de leerkracht, als in de gymzaal onder begeleiding van een vakdocent. Als rekenmethode zal vanaf 2023-2024 de handelingsmethode SemSom van uitgeverij Zwijsen worden gebruikt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Extra schooltijd voor KOEL-lessen (Kunstzinnig, Ontdekkend en ontwerpend, Expressie lessen), vergelijkbaar met de voormalig LKP-lessen. 

Groep 3 zal t/m kern 6/7 nog geen 4,5 uur per week aan het Voorsprong Taalplan besteden. Dit zal worden ingevuld met vooral leren lezen en schrijven.

In het Voorsprong Taalplan, zit taal, WO, burgerschap en soms levensbeschouwing (afhankelijk van het thema) verweven. In deze tijd, zullen de leerlingen individueel, of in kleine groepjes, een onderwerp uit een thema waar ze meer over willen weten, nader onderzoeken. Naar aanleiding van hun onderzoek, wordt er een product gemaakt. Dit kan een werkstuk, spreekbeurt, podcast, uitvoering, product met de hand maken etc. zijn. Wanner ze denken klaar te zijn met het product, gaan ze aan de hand van een 'tips & tops' blad kijken of ze verschillende onderdelen als 'beginnend', 'ontwikkelen' of 'beheersend' hebben gemaakt. Hun zelfreflectie wordt met de leerkracht besproken, hierbij wordt tevens besproken welke onderdelen van hun product ze gaan proberen te verbeteren. 

Aan het einde zal er een korte presentatie worden gehouden door elk groepje/individu. Deze presentatie zal aan de klas worden gehouden en ouders zullen worden uitgenodigd om te luisteren naar hetgeen hun kind de afgelopen weken aan hebben gewerkt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie bijlage 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

OBS De Voorsprong is al redelijk inclusief aan het werken. De ambitie is, om in samenwerking met collega 'Samen10 scholen', de komende jaren nog inclusiever te gaan werken. OBS De Voorsprong wil zich dan vooral gaan richten op hoogbegaafdheid, alsmede lichte TOS en laag IQ. Kennis vanuit SBO (Speciaal Basis Onderwijs) moet hieraan een positieve bijdrage leveren. 

T.a.v. lichamelijke beperkingen heeft de school ervaring met (zeer) slechtziende leerlingen. Met behulp van ondersteuning van Bartimeus en specialistische apparatuur is het mogelijk deze leerlingen op school les te geven. 

Dit geldt ook voor een zeer slechthorende leerling.

Lichamelijke ondersteuning waarbij een rolstoel nodig is, kan de school helaas wegens de inrichting van het gebouw (nog) niet ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven