Liduina

Amalia van Solmsstraat 157 2595 TA Den Haag

 • Als de deuren opengaan om 8.35 uur lopen de kinderen naar de eerste, tweede óf derde verdieping
 • De meeste ouders brengen hun kind naar het lokaal waar de leerkracht al aanwezig is om hen te begroeten
 • Voor de kleuters is het een hele klim naar boven. Daarom zijn hun lokalen op de begane grond.
 • De zolder heeft een echte kapverdieping. De garderobe bevindt zich onder het schuine dak. De 2 leslokalen, met uitzicht op het speelplein, zijn lager dan de overige leslokalen
 • Dit hoge leslokaal heeft extra ruimte gekregen door het maken van een vide. Via een trap kunnen de kinderen hier zelfstandig aan het werk

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Liduina dat uit verschillende generaties is samengesteld, is dynamisch en heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw. Verschillende leerkrachten beschikken over specialisaties die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof proberen we dit altijd zo op te lossen dat het onderwijs door kan gaan. We hebben de volgende stappen op papier gezet en deze stappen zijn besproken met de medezeggenschapsraad:  

 • Vervanging door parttime leerkrachten of duo-partners;
 • Vervanging door leerkrachten met een LIO stagiaire in de groep;
 • Melding maken bij PoolWest;
 • Leerlingen verdelen over de groepen;
 • Vervanging door overig ambulant personeel;
 • Leerlingen naar huis. (dit is een uiterste noodmaatregel, die we in de afgelopen jaren niet hebben ingezet)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Liduina basisschool hebben we 17 groepen:

 • 1 startgroep (vanaf februari 2021)
 • 2 groepen 1
 • 2 groepen 2
 • 2 groepen 3
 • 2 groepen 4
 • 2 groepen 5
 • 2 groepen 6
 • 2 groepen 7
 • 2 groepen 8

Alle groepen hebben een groepsleerkracht die fulltime of parttime voor de groep staat. Daarnaast hebben we 3 onderwijsassistenten in school voor de ondersteuning van de groepen.

Alle groepen hebben twee keer in de week bewegingsonderwijs van een vakdocent en de kleutergroepen nog een derde keer van de groepsleerkracht. Daarnaast hebben alle groepen een keer in de week muziekonderwijs van een vakdocent.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een gemiddelde en een momentopname van dit schooljaar. Wij kijken kritisch naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen in elk afzonderlijk jaar. Waar nodig sturen we bij als blijkt dat de gewenste resultaten achterblijven of eerder worden behaald.

De Liduina basisschool is een school met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven om te eten. De kinderen gaan totaal 28,5 uur per week naar school. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs heeft de Liduina een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van de school en is besproken in de MR. Op grond van dit profiel wordt een analyse uitgevoerd en vastgelegd in een ontwikkelagenda met daarin de stappen die wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school ( verder) te verbeteren. Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten, namelijk:onderwijs, begeleiding, beleid, organisatie en resultaten

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven