Liduina

Amalia van Solmsstraat 157 2595 TA Den Haag

  • Als de deuren opengaan om 8.35 uur lopen de kinderen naar de eerste, tweede óf derde verdieping
  • De meeste ouders brengen hun kind naar het lokaal waar de leerkracht al aanwezig is om hen te begroeten
  • Voor de kleuters is het een hele klim naar boven. Daarom zijn hun lokalen op de begane grond.
  • De zolder heeft een echte kapverdieping. De garderobe bevindt zich onder het schuine dak. De 2 leslokalen, met uitzicht op het speelplein, zijn lager dan de overige leslokalen
  • Dit hoge leslokaal heeft extra ruimte gekregen door het maken van een vide. Via een trap kunnen de kinderen hier zelfstandig aan het werk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderkabinet Liduina Basisschool    Geschreven door leerlingen:"Wij als Liduina basisschool  hebben een kinderkabinet op school. Het kinderkabinet bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.   Verkiezingen:   Ieder schooljaar worden er verkiezingen gehouden in de groepen 5 t/m 8. Als je mee wil doen gaat het zo: Iedere deelnemer bedenkt leuke en goede ideeën. Tijdens een presentatie vertel je jouw ideeën aan de rest van de klas. Als de klas jouw ideeën goed vind, dan wordt je uitgekozen. Per groep mag er een leerling in het kinderkabinet. Het kinderkabinet probeert de school beter te maken door hun ideeën. Daarnaast bedenkt het kinderkabinet ook acties zoals: Het groene schoolplein en de school waaier.     Vergaderingen:    elke zes weken hebben we op vrijdag een vergadering. De vergadering wordt geleid door de directeur. Tijdens de vergadering hebben wij het over dingen die we op school beter kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is, dat de fietsenstalling wel eens een keer wat verf verdiend en dat wij graag meer boeken zouden willen. Tijdens de vergaderingen bekijken wij ook de ideeënbus. Deze brievenbus is bedoeld voor alle leerlingen van de Liduina, om goede ideeën in te stoppen. Enkele ideeën die in de brievenbus worden gedaan zijn: Toilet competitie organiseren waarbij de leerlingen een toilet adopteren en hier zelf voor moeten zorgen. De winnaar krijgt dan de gouden wc borstel. Er worden ook vaak ideeën in de brievenbus gedaan zoals: een lift in de school, maar dat is natuurlijk  onrealistisch. Het kinderkabinet mag ook nieuwe ouders rondleiden bij hun kennismakingsgesprek. Dit vinden wij speciaal, omdat het leuk is om te vertellen over onze school. Kinderkabinet:  Iedereen op school is trots op het kinderkabinet"
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Die gedeelde verantwoordelijkheid brengt, naast het in elkaar gestelde vertrouwen,  ook een vorm van samenwerking en wederzijdse betrokkenheid met zich mee. Wanneer de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en vastgelegd, ontstaat er een draagvlak voor een soepele samenwerking. We weten dan van elkaar waar wij elkaar op aan kunnen spreken. Vandaar dat alle ouders een intentie tot samenwerking ouders en Liduina basisschool onderschrijven/ondertekenen. Daarnaast is er elke drie jaar een ouderenquête en staat de deur tussendoor uiteraard open voor vragen, tips en suggesties!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven