Liduina

Amalia van Solmsstraat 157 2595 TA Den Haag

Schoolfoto van Liduina

In het kort

Toelichting van de school

Met genoegen presenteren wij u deze digitale informatie van de Liduina basisschool. De Liduina basisschool is een katholieke basisschool met een rijke traditie, een school die kwalitatief goed onderwijs levert. De informatie op deze pagina's is bedoeld voor ouders van wie er nu kinderen op de Liduina basisschool zitten en voor ouders van toekomstige leerlingen. Al deze informatie, en meer, is ook terug te vinden in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden op Vensters op de kaart of terug vinden op onze website: www.liduinabasisschool.nl

In deze schoolgids vindt u vooral informatie over de manier waarop onze school onderwijs verzorgt, welke doelen we hebben en op welke wijze wij de resultaten van het onderwijs bijhouden en met u bespreken. U vindt informatie over de manier waarop we ouders daadwerkelijk bij onze school betrekken en over onze schoolorganisatie. Gedurende het schooljaar bekijken we welke corona maatregelen nog van kracht zijn en op welke manier we u als ouder daadwerkelijk kunnen betrekken in de school.  

Ook dit jaar zullen we weer veel nieuwe kinderen op onze school mogen begroeten. We gaan ervan uit, dat ze een gezellige en leerzame tijd op de Liduina basisschool zullen krijgen. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Mochten zich wijzigingen voordoen, dan melden wij die in ons Liduinajournaal dat elke de week verschijnt.

Wij wensen u en uw kinderen een plezierig en leerzaam jaar toe!

Hartelijke groet,

namens het team van de Liduina basisschool

Femke Privé

interim-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Moderne, klassieke school
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Structuur en regelmaat
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2021 waren er 405 leerlingen in onze school. Dit aantal verandert in de loop van het schooljaar door de komst van nieuwe kleuters of door kinderen die gaan verhuizen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren, met een groepsgrootte van 28 leerlingen. Er zijn 16 groepen in onze school, twee groepen 1, twee groepen 2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8 en we starten elk jaar in het eerste kwartaal een 17e groep voor de jongste kleuters.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
404
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen blijven tussen de middag op school om te lunchen. Zij lunchen in de klas en gaan vervolgens buitenspelen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers van 2Samen en onderwijs ondersteunend personeel van school. De Liduina en 2Samen hechten veel waarde aan een goede sfeer, open communicatie en duidelijke afspraken. De directie en de pedagogisch medewerkers van 2Samen komen daartoe in een tweemaandelijks overleg bijeen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven